Nová zelená úsporám

Prostřednictvím dotačního programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na činnosti vedoucí ke snižování energetické náročnosti obývaných rodinných i bytových domů.

Dotaci z Nové zelené úsporám lze získat na následující oblasti (aktivity):

  • zateplení – zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah, výměna dveří a oken, pořízení a instalace stínící techniky
  • výměna zdrojů tepla – nahrazení stávajících neekologických kotlů na pevná paliva za kotle / kamna na biomasu a tepelné čerpadlo
  • Fotovoltaické systémy – pořízení domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribiční sestavou, která bude ovšem primárně využívána pro spotřebu domácnosti (žadatele)
  • pořízení a instalace nového systému na ohřev teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla
  • systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
  • systémy pro využití tepla z odpadní vody
  • výstavba zelených střech
  • efektivní zachytávání a využívání dešťové a odpadní vody – využití na zalévání zahrady a její využívání jako užitkové vody
  • pořízení a instalace dobíjecí stanice pro osobní elektromobil
  • dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu (do 2 let od dokončení stavby) s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů