Operační program Technologie a Aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program Technologie a Aplikace pro konkurenceschopnost plynujle navazuje na předchozí operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jeho prostřednictvím budou moci podnikatelé v nejbližších letech získat možnost spolufinancování svých projektů zaměřených zejména na inovování svého podnikání (vlastní výzkum a vývoj, zavádění výroby nových produktů (a služeb) a nových postupů výroby, digitalizaci svého podniku (včetně zavádění Průmyslu 4.0 – robotizace, automatizace) a projekty zaměřené na snížení spotřeby energií a závislosti na dodávkách z veřejné sítě.