Aktuální výzvy z OP TAK

  • Úspory energií – projekty zaměřené na snížení spotřeby energií, pro možnost získání dotací je nutné v případě renovace stávající budovy (např. zateplení apod.) docílit snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o minimálně 30 %, v případě jiných opatření je nutné docílit buď stejného opatření nebo snížit přímé i nepřímé emise skleníkových plynů o minimálně 30 %; o dotaci mohou žádat malé, střední i velké podniky – výše spolufinancování 35 – 65 % a výše dotace 0,5 – 200 miliónů Kč
  • Spolupráce – klastry – projekty zaměřené na rozvoj inovačních klastrů. Dotace lze získat na kolektivní výzkum, sdílenou infrastrukturu a rozvoj inovačního klastru. O dotaci mohou žádat malé a střední podniky a výzkumné organizace – členem klastru musí být alespoň 1 výzkumná organizace. Výše dotace 1 – 40 miliónů Kč. Příjem žádostí do 21.4.2023
  • Partnerství znalostního transferu – podporu lze získat na aktivity vedoucí k vytvoření partnerství mezi malým/středním ponikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí  za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to konkrétně: zaváděním pokročilých technologií v podniku, vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu, zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. O podporu mohou žádat malé a střední podniky a znalostní organizace. Výše dotace činí 1 – 8 miliónů Kč a míra podpory maximálně 70 % pro malé a střední podniky a 80 % pro znalostní (výzkumné) organizace). Příjem žádostí do 28.4.2023
  • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – projekty zaměřené na zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví (zveřejnění přihlášek vynálezů, registrace užitných vzorů, registrace průmyslových vzorů, registrace ochranných známek) – možnost spolufinancování služeb patentových zástupců – míra spolufinancování z EU zdrojů 75 %, výše dotace 50 – 500 tisíc Kč, o dotaci mohou žádat malé a střední podniky a výzkumné instituce včetně univerzit
  • Inovační vouchery – Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. O dotaci mohou žádat malé a střední podniky a výše dotace činí 50 000 – 1 milión Kč, míra podpory 50 / 75 %. Příjem žádostí do 1.2.2024
  • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – dotaci lze získat na výstavbu větrných elektráren. O dotaci mohou žádat malé, střední i velké podniky. Výše dotace činí 500 tisíc Kč – 15 miliónů eur, míra podpory 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí do 1.2.2024.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *